Καλωσορίσατε στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (ΠΣΗΔΕ) του Υπ.Π.Ε.Θ.

Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε απευθυνθείτε στα ακόλουθα τηλέφωνα:

ή αποστείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sup-prot@minedu.gov.gr.

Οδηγοί χρήσης